Login Form

signup form

Have An Account ? Login

Temadag: Neptun - Lørdag den 10. september kl. 10-16

Temadag og workshop: Neptun - Lørdag den 10. september kl. 10-16

Neptun - Astronomisk
Planeten blev opdaget den 23. september 1846 og er den første planet, der er opdaget ved hjælp af en matematisk forudsigelse fremfor almindelige observationer. Neptun er den ottende planet i vores solsystem og den af planeterne, der befinder sig længst væk fra solen. Dens lys er så svagt, at den ikke kan ses med det blotte øje, og selv i en astronomisk kikkert ses den kun som en lille grønlig prik, som sjældent kan skelnes fra en stjerne.

Mytologien
Navnet - Neptun - stammer fra den romerske mytologi, hvor Neptunus er havets gud, svarende til Poseidon i den græske mytologi, og valget af navn skal ses i sammenhæng med valg af navne på de dengang kendte planeter, som alle havde fået deres navne tilbage i Antikken. Den romerske mytologi er kraftigt kopieret fra den græske mytologi, men med andre navne. Zeus (Jupiter), Poseidon (Neptunus), Hades (Pluto), Kronos (Saturnus), Uranos, Ares (Mars), Hermes (Merkur) og Afrodite (Venus).
Det postulerede slægtskab med havet har vist sig overordentlig velvalgt, idet fotos af planeten viser en smuk, blå farve. Den 24. og 25. august 1989 fløj Voyager 2 forbi Neptun og dens store måne Triton. Billederne afslørede, at Neptuns atmosfære har zoner ligesom Jupiter, og at der optræder et uvejrsområde, kaldt Den Store Mørke Plet. Billeder viste derudover tydelige skyer af metan-is øverst i atmosfæren og kunne desuden bekræfte, at Neptun har et system af ringe - noget som astronomerne havde haft formodning om gennem længere tid.


Neptun i astrologisk betydning
Neptun gør folk sensitive, man er ekstra følsom og modtagelig, når Neptun er på spil. Med stor indlevelsesevne og finfølelse lader man sig opsluge af verden omkring én. Man er sart, blid, føjelig og sårbar. Neptun viser vores grad af fantasi og forestillingsevne, vores evne til at danne billeder, og den er fyldt af visioner og drømme, men også utopier. Den har en indre længsel efter en idealverden, og mennesker, født i Fiskenes tegn, hvor Neptun er hersker, har en indre rig verden, de søger tilflugt i, når hverdagen bliver for hård.
Neptun har meget forskelligartede kodeord hæftet på sig, og derfor opnår man en meget Neptunsk tilstand, der hedder: Forvirring, som ofte er vores første møde med planeten. Kaotiske, disede, tågede, uigennemsigtige tilstande i sindet eller i følelser eller begge dele på samme tid. Som nævnt ovenfor flugt fra den ydre, virkelighedens verden for at leve mere i sin indre verden, som ofte er meget rig, farvestrålende og fantasirig.
En neptunsk indflydelse i horoskopet vil derfor som en hovedregel være forvirrende og kan mærkes på flere forskellige områder: Vi har svært ved at få samling på tingene og kan ikke finde ud af noget, bliver uklare hvis vi kommer op at diskutere med nogen. Neptun har fat i den uvirkelige verden, og derfor er den vanskelig at forklare i forståelige, klare begreber.

Veludviklet intuition
Når Neptun står stærkt i et horoskop, giver det en veludviklet intuition, som vedkommende skal lære at stole på, og det sker erfaringsmæssigt først i en moden alder. Min klienterfaring har vist, at Neptun i 1. hus tæt på ascendanten og/eller Neptun i et dynamisk aspekt til Solen giver et problem med hensyn til at se sig selv, ens selvopfattelse er meget svag de første mange år, ja helt op til 40-års alderen er ikke ualmindeligt.

Bagsiden af Neptun
Når vi taler om Neptun, er vi også nødsaget til at tale om den verden, som Neptun også har, nemlig flugten fra virkeligheden gennem rusgifte, alkohol mm. Den indre, rige verden, som man søger tilflugt og lever i. Der er tale om virkelighedsflugt og et behov eller trang til at gemme sig i sin drømmeverden som et forsvar for den virkelige, til tider rå verden, som stiller krav til én. Her finder vi alkoholisten, drankeren og stofmisbrugeren, eller den medicinafhængige.
Afhængighed er en del af Neptuns dna, noget, man kan blive opslugt af, hvad enten det er stoffer, musik, kunst, kærlighed eller romantik.

Neptun, 12. hus og Fiskenes tegn
12. hus kan indeholde de samme ting som i Fiskenes tegn: Meditation, spiritualitet, åndelighed, velgørenhed, tro, alenetid og altruisme, men det er vigtigt her at understrege, at 12. hus ikke er det samme som Fiskenes tegn men kan have visse ligheder.
Som Poseidon er Neptun tæt knyttet til havet, til længslen efter det eksotiske, de uopnåelige og fjerne. Kort sagt: Det ikke konkrete, snarere tværtimod. Men på den helt konkrete fysiske krop er det som med Fiskenes tegn: Fødderne. Det er Neptuns domæne og dem, der skal give jordforbindelse.

Temadagens forløb:
Der er ankomst kl. 10, og formiddagen bruger vi på en gennemgang af Neptuns forskellige ansigter, globale begivenheder ved indtræden i tegnene siden dens opdagelse samt dens betydning i husene.
Vi spiser vores medbragte mad kl. 12 eller deromkring, afhængig af, hvordan de øvrige hold holder pause. Kildevand købes i receptionen, og der er en varmdriksautomat i frokoststuen.
Efter frokostpausen bliver deltagernes horoskoper taget op (frivilligt), og Neptuns placering samt aspekter bliver tydet.
Temadagen skulle gerne blive en dag, hvor vi på tværs af erfaringer diskuterer Neptun og planetens natur og betydning i horoskopet. Erfaringerne fra de tidligere afholdte temadage viser en stor spørge- og diskussionslyst, så vi rigtigt kommer rundt om emnet, og ikke mindst gennemgangen af deltagernes horoskoper giver anledning til stor spørgelyst.

Temadagene finder sted i:
AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4., 2100 Kbh. Ø
Der optages maximalt 12 deltagere.
Pris: 650,00 kr.

Har du spørgsmål, så send din mail eller mobilnr., så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Kontakt

Planeten Pluto: Lørdag den 12. november 2022

Pluto astronomisk
Pluto blev opdaget i 1930 af Claude Tombaugh fra Lowells observatoriet. Den 18. februar var Tombaugh ved at sammenligne to plader centreret på den klare stjerne Delta Geminorum, ikke langt fra, hvor Uranus var blevet opdaget næsten 150 år tidligere. Han udså sig et lyssvagt objekt, der havde flyttet sig, og efter at have kontrolleret med tredje plade. forstod han, at han havde fundet den så længe eftersøgte planet, påbegyndt af Lowell selv i 1905.

Pluto bliver en dværgplanet
I 2006 blev Pluto degraderet til dværgplanet, hvorved den danner selskab med de øvrige dværgplaneter Ceres, Eris, Makemake og Haumea, som alle anvendes i den esoteriske astrologi og af enkelte astrologer i den psykologiske astrologi.

Transformation og fornyelse
Som direkte afledning til Mytologien er Pluto knyttet til døden, noget skal dø for at give plads til noget nyt og brugbart, fra destruktion over i den positive ende til genfødsel, transformation, rekonstruktion og fornyelse. Pluto er alt eller intet, den gør ikke noget halvt, hvilket også er den erfaring, man som astrolog får under arbejdet med klienthoroskoper. Den beslutning, der træffes, bliver ført til ende.

Magt eller afmagt
Pluto står for magt og det modsatte afmagt, den er stædig og vil have sin vilje, men den kan også være manipulerende og styrende i det skjulte, kompromisløs, og den viser ting, der er tvingende nødvendige.

Pluto er også detektiven, der ikke helmer, før den har fundet ind til sagens kerne, eller har fundet en løsning på en situation. Pluto er hudløst ærlig og sandhedssøgende og holder sig ikke tilbage fra angstprovokerende sager.

Kodeordet er: Giv slip
Vi finder den psykologiske sans i Pluto, søgen efter erkendelser, den bliver ved, til hver eneste sten er vendt. Det betyder samtidig, at den har svært ved at give slip, når den først har bidt sig fast. De fleste genkender sikkert Skorpionen og det 8. hus gennem den nævnte beskrivelse.

At acceptere det uundgåelige
Når vi skal tyde aspekter til Pluto, må vi acceptere, at Pluto altid er bærer af det uundgåelige. Planeten, som er i aspekt til Pluto, møder sandheden af tilværelsen gennem liv og død, noget må gå til grunde for at give plads til noget nyt. - Giv slip på det gamle.

Pluto aspekter er en svær øvelse
Når man arbejder med horoskoptydning, så er der ingen tvivl om, at aspekter til Pluto er en udfordrende øvelse, og det er ligegyldigt, hvilket aspekt der er tale om, fordi Plutos aspekter bevirker, at det ubevidste, tabuer og lignende skal op til overfladen og behandles, og det gør ondt, når gamle og måske fortrængte hændelser skal op og bearbejdes.

Som astrologer lærer vi, at de dynamiske aspekter, kvadrater og oppositioner er tunge at danse med, men med Plutoaspekter erfarer vi, at trigoner og sekstiler i nogle tilfælde kan være mere belastende, hvilket skyldes, at de harmoniske aspekter medfører, at Plutokræfterne flyder uhindret.

Man kan ikke stoppe dem og må derfor tage konsekvensen af det, som skæbnen har tildelt dig. På den anden side vil man formentlig have mindre angst og modstand mod det uundgåelige, end tilfældet er med de dynamiske aspekter.

Temadagens forløb:
Der er ankomst kl. 10, og formiddagen bruger vi på en gennemgang af Plutos forskellige ansigter, globale begivenheder ved indtræden i tegnene siden dens opdagelse samt dens betydning i husene.

Vi spiser vores medbragte mad kl. 12 eller deromkring, afhængig af, hvordan de øvrige hold holder pause. Kildevand købes i receptionen, og der er en varmdriksautomat i frokoststuen.
Efter frokostpausen bliver deltagernes horoskoper taget op (frivilligt), og Plutos placering samt aspekter bliver tydet.

Temadagen skulle gerne blive en dag, hvor vi på tværs af erfaringer diskuterer Pluto og planetens natur og betydning i horoskopet. Erfaringerne fra de tidligere afholdte temadage viser en stor spørge- og diskussionslyst, så vi rigtigt kommer rundt om emnet, og ikke mindst gennemgangen af deltagernes horoskoper giver anledning til stor spørgelyst.

Temadagene finder sted i:
AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4., 2100 Kbh. Ø
Der optages maksimalt 12 deltagere.
Pris: 650,00 kr.

Har du spørgsmål, så send din mail eller mobilnr., så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Kontakt